Chào mừng đến với TEMPUR®

Cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã chọn TEMPUR®. Hướng dẫn này bao gồm mọi thứ bạn cần biết về cách chăm sóc và sử dụng tốt nhất sản phẩm TEMPUR® của bạn. Để biết thông tin cụ thể về sản phẩm, vui lòng truy cập warranty.tempur.com.

Tài liệu này đưa ra các điều khoản và loại trừ của Bảo hành BY TEMPUR® đối với các sản phẩm BY TEMPUR® mới được bán cho người tiêu dùng trên toàn thế giới (ngoại trừ Hoa Kỳ và Canada).

Bảo hành BY TEMPUR® kéo dài trong khoảng thời gian được hiển thị trên hoặc bên trong bao bì của sản phẩm có liên quan hoặc như được nêu dưới đây, bắt đầu từ ngày mua (ngoại trừ trường hợp sản phẩm là mẫu trưng bày hoặc trình diễn trong trường hợp đó bắt đầu bảo hành ngày sản xuất).

Thời gian bảo hành thường được quy định trong bảng bảo hành, nhưng Nhà sản xuất khuyên bạn nên kiểm tra các điều khoản bảo hành cho quốc gia mà bạn mua sản phẩm ban đầu vì có thể có thời hạn bảo hành khác được áp dụng. Đối với điều này, vui lòng truy cập tempur.com.


Sản phẩm: Lõi Foam Bảo hành sản phẩm Những gì được bảo hành
Tất cả đệm TEMPUR®, trừ những mục khác liệt kê dưới đây
Tấm trải đệm TEMPUR® cho hệ thống giường phía Bắc và Promis
Tấm topper đệm TEMPUR® trừ khi có quy định khác bên dưới
10 năm Các khuyết tật vật liệu do tay nghề hoặc vật liệu bị lỗi hoặc những thay đổi gây ra vết lõm có thể nhìn thấy hơn 2cm trong Vật liệu TEMPUR®.
Dòng TEMPUR® Original (15, 19, 20, 21, 25, Deluxe 17 (chỉ dành cho loại vỏ áo có vằn), Deluxe 22, Deluxe 27, Breeze 22, Breeze 27)
Dòng TEMPUR® Cloud (19,21,25, Breeze 22, Breeze 27)
Dòng TEMPUR® Sensation (19,21,25, Deluxe 22, Deluxe 27, Breeze 22, Breeze 27
Tấm trải đệm TEMPUR® 7
Đệm trải nghiệm TEMPUR®
Đệm thư giãn TEMPUR®
15 năm bảo hành có giới hạn * (xem bảng chi tiết bên dưới) Các khuyết tật vật liệu do tay nghề hoặc vật liệu bị lỗi hoặc những thay đổi gây ra vết lõm có thể nhìn thấy hơn 2cm trong Vật liệu TEMPUR®.
Tấm trải đệm TEMPUR® 5
Đệm gấp TEMPUR® All Seasons™

Đệm gấp TEMPUR® Deluxe (7cm)
Tất cả sản phẩm TEMPUR® Pro Futons trừ khi quy định khác bên dưới
5 năm Các khuyết tật vật liệu do tay nghề hoặc vật liệu bị lỗi hoặc những thay đổi gây ra vết lõm có thể nhìn thấy hơn 2cm trong Vật liệu TEMPUR®.
Tấm trải đệm TEMPUR® Deluxe 3.5
Tấm trải đệm TEMPUR® 3.5
3 năm Các khuyết tật vật liệu do tay nghề hoặc vật liệu bị lỗi hoặc những thay đổi gây ra vết lõm có thể nhìn thấy hơn 2cm trong Vật liệu TEMPUR®.
Đệm gấp cơ bản TEMPUR® (6cm)

Đệm gấp đơn giản TEMPUR® (6cm)
2 năm Các khuyết tật vật liệu do tay nghề hoặc vật liệu bị lỗi hoặc những thay đổi gây ra vết lõm có thể nhìn thấy hơn 2cm trong Vật liệu TEMPUR®.
Tất cả gối, đệm, nêm TEMPUR® ép khuôn và các sản phẩm TEMPUR® hỗ trợ ngồi và nằm khác. 3 năm Các khuyết tật vật liệu do tay nghề hoặc vật liệu bị lỗi hoặc những thay đổi gây ra vết lõm có thể nhìn thấy hơn 2cm trong Vật liệu TEMPUR®.
Tất cả gối TEMPUR® làm đầy bởi hạt vật liệu TEMPUR®:
- Gối Traditional
- Gối Comfort
- Gối Ombracio
- Gối Long Hug
- Gối Down Luxe
- Gối PRIMA
- Gối ONE Hug
- Gối EASEHug
3 năm Các khuyết tật vật liệu do tay nghề hoặc vật liệu bị lỗi.
Yên xe đạp TEMPUR®
Bịt mắt TEMPUR®
2 năm Các khuyết tật vật liệu do tay nghề hoặc vật liệu bị lỗi.

Sản phẩm: Vỏ áo Bảo hành sản phẩm Những gì được bảo hành
Vỏ áo của tất cả các sản phẩm, trừ những sản phẩm được liệt kê dưới đây 2 năm Các khuyết tật vật liệu do tay nghề hoặc vật liệu bị lỗi.
Vỏ áo của đệm gấp đơn giản TEMPUR® 1 năm Các khuyết tật vật liệu do tay nghề hoặc vật liệu bị lỗi.
Vỏ áo lông vũ cho gối lông vũ TEMPUR® 3 năm Các khuyết tật vật liệu do tay nghề hoặc vật liệu bị lỗi.

* Bảo hành có giới hạn - Nếu bạn yêu cầu bồi thường hợp lệ sau 5 năm kể từ ngày mua, Nhà sản xuất sẽ cung cấp cho bạn một tấm nệm tương đương với điều kiện bạn phải trả phần trăm giá của tấm nệm thay thế **, xem bảng phần trăm bên dưới: ngoài ra, một số quốc gia có thể cung cấp bảo hành 10 năm cho các sản phẩm này, vì vậy vui lòng kiểm tra cửa hàng hoặc trang web TEMPUR® tại địa phương của bạn để biết chi tiết.

Từ 0 – 5 năm – Không cần chi trả
Năm thứ 6 – Trả 10% của giá bán lẻ khuyến nghị hiện tại Năm thứ 11 – Trả 60% của giá bán lẻ khuyến nghị hiện tại
Năm thứ 7 – Trả 20% của giá bán lẻ khuyến nghị hiện tại Năm thứ 12 – Trả 70% của giá bán lẻ khuyến nghị hiện tại
Năm thứ 8 – Trả 30% của giá bán lẻ khuyến nghị hiện tại Năm thứ 13 – Trả 80% của giá bán lẻ khuyến nghị hiện tại
Năm thứ 9 – Trả 40% của giá bán lẻ khuyến nghị hiện tại Năm thứ 14 – Trả 90% của giá bán lẻ khuyến nghị hiện tại
Năm thứ 10 – Trả 50% của giá bán lẻ khuyến nghị hiện tại Năm thứ 15 – Trả 95% của giá bán lẻ khuyến nghị hiện tại

** Giá của tấm đệm thay thế sẽ phụ thuộc vào giá được công bố trong bảng giá bán lẻ khuyến nghị của Nhà sản xuất có hiệu lực tại quốc gia đó vào thời điểm yêu cầu bồi thường.

Các nhà cung cấp được chấp thuận của TEMPUR® Bảo hành sản phẩm Những gì được bảo hành?
Tất cả giường, khung giường và dựa đầu giường trừ những sản phẩm được liệt kê dưới đây

Tất cả các sản phẩm của hệ thống giường – điều khiển từ xa, mát xa và động cơ giường
2 năm Các khuyết tật vật liệu do tay nghề hoặc vật liệu bị lỗi.
[Line Break]

BỘ SƯU TẬP ĐẢM BẢO TEMPUR® (ngoại trừ Hoa Kỳ và Canada)

Bấm vào tiêu đề bên dưới để xem các tài liệu bạn muốn xem.

Thử các sản phẩm TEMPUR® tại cửa hàng