CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách QUYỀN RIÊNG TƯ này được cập nhật gần nhất vào ngày 21 tháng 8 năm 2014

Tại Tập đoàn Tempur Sealy, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn và quá trình này rất rõ ràng để bạn hiểu quy trình chúng tôi sử dụng thông tin đó. Chính sách bảo mật này mô tả các loại thông tin mà các công ty thuộc Tempur Sealy thu thập thông tin về bạn, khi nào và làm cách nào chúng tôi sử dụng thông tin đó, cách chúng tôi bảo vệ chúng và đối tượng chúng tôi tiết lộ thông tin, tại sao như vậy, kèm theo quyền kiểm soát thông tin của bạn.

1. Các loại thông tin chúng tôi thu thập

2. Chuyển tiền quốc tế

3. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

4. Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

5. Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác

6. Thông tin cá nhân của trẻ em

7. Thông tin thu thập được thông qua trang web và các ứng dụng điện thoại thông minh

8. Liên kết tới các trang web nước ngoài

9. Cách để truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

10. Những thay đổi trong chính sách

11. Chia sẻ thông tin của bạn

12. Cách để liên lạc với chúng tôi

 

1. Các loại thông tin chúng tôi thu thập

Tập đoàn Tempur Sealy thu thập cả hai loại: “thông tin cá nhân” và “thông tin phi cá nhân” từ phía khách hàng, người đăng ký, khách thăm. Mỗi loại thông tin chúng tôi lại xử lý khác nhau. Cụ thể như sau:

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân có nghĩa là bất cứ thông tin nào được xác định là của cá nhân. Các thông tin cá nhân Tempur Sealy thu thập về có thể bao gồm tên của bạn, địa chỉ (cả địa chỉ trên hóa đơn và địa chỉ gửi hàng), địa chỉ email, thông tin thẻ thanh toán, số điện thoại và thông tin về các sản phẩm bạn mua từ chúng tôi. Các phần “Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi” và “Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác “ giải thích loại thông tin chúng tôi thu thập từ bạn và chúng tôi cũng chỉ rõ khi nào chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này.

Thông tin phi cá nhân

Thông tin phi cá nhân nghĩa là thông tin vô danh nào đó mà Tempur Sealy thu thập về việc sử dụng của khách truy cập trên trang web và các ứng dụng trên điện thoại. Thông tin phi cá nhân này không cho phép Tempur Sealy xác định bất kỳ khách ghé thăm trang web như một cá nhân. Thông tin phi cá nhân bao gồm các trang mà người dùng truy cập website, cú nhấp chuột để họ đạt được thông tin, các loại hàng hóa họ thực hiện trên trang web và các ứng dụng điện thoại thông minh. Chúng tôi chia sẻ thông tin phi cá nhân về lượt thăm website của bạn với các nhà cung cấp, những người đã giúp chúng tôi quản lý trang web và giúp chúng tôi tiếp thị sản phẩm. Các thông tin phi cá nhân được giải thích thêm trong mục “Thông tin được thu thập qua trang web và các ứng dụng điện thoại thông minh”.

2. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhận mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập các trang web và khi bạn hợp tác kinh doanh với chúng tôi. Ví dụ:

Khi đặt hàng và mua hàng

 Khi bạn đặt hàng với chúng tôi qua trang web hay điện thoại, chúng tôi có thể thu thập tên, vận chuyển và địa chỉ thanh toán, địa chỉ e-mai, số điện thoại, thông tin thẻ thanh toán và các chi tiết của đơn đặt hàng. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân này để xử lý yêu cầu của bạn, bao gồm cả thu hóa đơn và vận chuyển hàng hóa cho bạn.

Khi tạo một tài khoản trực tuyến

Khi bạn thiết lập một tài khoản mua sắm trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ gửi hàng, thanh toán và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân này để thiết lập tài khoản và mục đích quản trị.

Khi đăng ký cho thư quảng cáo và email

Khi bạn đăng ký cho thư quảng cáo và e-mail hoặc yêu cầu một bộ thông tin sản phẩm từ chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ thư và e-mail. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân này vì vậy chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin sản phẩm và thông báo về chương trình khuyến mãi đặc biệt phù hợp với sở thích marketing của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin phân tích nhất định từ biên lai quảng cáo e-mail của chúng tôi để hiểu rõ hơn khách hàng đang quan tâm tới loại tiếp thị nào và nó có được luật pháp cho phép hay không.

Nếu bạn thay đổi quyết định và không muốn đăng ký truyền thông tiếp thị mà chúng tôi gửi cho bạn, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo hướng dẫn “bỏ theo dõi” trong mỗi e-mail chúng tôi gửi hoặc bằng cách liên hệ cho chúng tôi và hướng dẫn chúng tôi sửa đổi các ưu đãi tiếp thị chúng tôi nắm giữ đối với tài khoản của bạn.

Khi đăng ký một sản phẩm

Khi bạn đăng ký một sản phẩmTempur Sealy với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về mặt hàng cụ thể bạn mua, bao gồm các thông tin như số serial. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin sở thích cá nhân, trong đó bao gồm các câu hỏi về gia đình, quyết định mua hàng của bạn nhưng việc cung cấp các thông tin này là hoàn toàn tùy thuộc bạn. Chúng tôi thu thập thông tin sở thích cá nhân vì nó giúp chúng tôi trong việc phát triển sản phẩm mới và tiếp thị để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Khi xây dựng trang web của chúng tôi

Khi bạn gửi đánh giá sản phẩm, giấy chứng nhận sản phẩm hoặc các nội dung khác đến trang web của chúng tôi, chúng tô có thể thu thập thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ e-mail, nội dung đánh giá của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân này vì nó giúp chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đang đưa ra phản hồi chính xác về các sản phẩm của chúng tôi.

Kihi áp dụng cho tài chính

Nếu bạn tìm đến Tempur Sealy với mục đích chuyển tiền hay bất kỳ hình thức khác về tài chính mà chúng tôi có thể cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân nhất định của bạn liên quan đến ứng dụng của bạn. Chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân này trực tiếp cho ngân hàng hoặc nhà cung cấp tài chính khác cung cấp dịch vụ tài chính có liên quan. Chúng tôi sẽ không lưu trữ thông tin liên quan đến đơn xin tín dụng của bạn trên máy chủ của chúng tôi. Thay vào đó chúng tôi gửi cho các nhà cung cấp tào chính điều hành đường dây tín dụng (hoặc nơi theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và quy định), chúng tôi không chia sẻ thông tin về bất kỳ ứng dụng tài chính bạn thực hiện bên trong hoặc bên ngoài với bất cứ ai khác.

3. Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác

Khi bạn đăng ký để nhận tiếp thị từ công ty thứ ba (Ví dụ, để nhận catalo sản phẩm từ chúng tôi), một số công ty chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác tin cậy vì mục đích tiếp thị. Họ có thể thực hiện điều này nếu nó phù hợp với nhu cầu tiếp thị của bạn và pháp luật hiện hành.

Sau đó, chúng tôi có thể nhận được thông tin cá nhân từ các đối tác tin cậy. Họ chia sẻ tên và địa chỉ của những người đồng ý nhận catalog sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin khác từ các đối tác tin cậy, bao gồm thông tin giao hàng và địa chỉ khách hàng để cập nhật lưu giữ thành hồ sơ và để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp danh mục sản phẩm và chương trình khuyến mãi chính xác.

Chúng tôi sẽ không bao giờ cố ý thu thập thông tin cá nhân về bạn từ các bên thứ ba nếu nó trái với nhu cầu tiếp thị của bạn và phát luật hiện hành.

4. Thông tin thu thập được thông qua trang web của chúng tôi và các ứng dụng điện thoại thông minh

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin phi cá nhân từ lượt thăm web của bạn.Điều này có thể bao gồm thông tin về địa chỉ IP hay IMEI, cũng như thông tin chi tiết về các tập tin cookie và thẻ phục vụ cho máy tính của bạn thông qua trang web của chúng tôi.

Địa chỉ IP và IMEI

Địa chỉ IP là số tự động gán cho máy tính của bạn hoặc điện thoại di động bất cứ khi nào bạn truy cập internet. Tương tự như vậy, địa chỉ IMEI là một số duy nhất được gán cho điện thoại di động được sử dụng bởi các mạng GSM để giúp họ xác định các thiết bị di động hợp lệ. Các địa chỉ được truyền tự động bằng máy tính của bạn hoặc điện thoại di động bất cứ khi nào bạn truy cập vào trang web chúng tôi hoặc sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp chẩn đoán các vấn đề với máy chủ, quản lý trang web và điện thoại thông minh. Chúng tôi sử dụng thông tin này để dự đoán các vấn đề của máy chủ chúng tôi, đồng thời để quản lý trang web và dịch vụ trên điện thoại thông minh. Tuy nhiên, con số này không xác định tên, địa chỉ email hay bất kỳ thông tin cá nhân khác về bạn.

Cookies và quảng cáo có chủ đích

Cookies là các tập tin máy tính nhỏ vận hành như một thẻ nhận dạng cho máy tính của bạn. Chúng được sử dụng rộng rãi để giúp các web hoạt động hiệu quả hơn. Khi bạn truy cập web của chúng tôi, chỉ một cookies duy nhất phục vụ cho trình duyệt của bạn. Mục đích của cookies nhằm phân biệt trình duyệt của bạn từ các trình duyệt khác cũng ghé thăm trang web của chúng tôi với mục đích chúng tôi có thể cung cấp cho bạn chức năng trang web nâng cao. Cookie có thể vẫn còn lưu trong ổ cứng của bạn khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể quản lý cookies để phục vụ trình duyệt web của bạn (được gọi là cookie bên thứ nhất) hoặc đại diện bên thứ ba của chúng tôi (được gọi là cookie bên thứ ba). Cookie bên thứ nhất cho phép chúng tôi nhận ra lượt truy cập của bạn khi bạn quay trở lại trang web của chúng tôi và ghi nhớ các sản phẩm bạn đặt trong giỏ hàng, cả khi bạn xem các khu vực khác trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng cookie của bên thứ ba (bao gồm các tập tin cookie được quản lý bởi Google, các công cụ phân tích website của google) để thu thaapj thông tin về số lượng và tần suất bạn truy cập website của chúng tôi nhằm cải thiện khả năng sử dụng trang web. Để biết thêm chi tiết về cách Google sử dụng và bảo vệ thông tin thu thập được cho dịch vụ Google Analytics của mình, vui lòng truy cập:

http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Ngoài ra, nếu bạn không muốn thông tin của mình bị theo dõi bởi bên thứ ba với mục đích phân tích, vui lòng truy cập:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Google Analytics).

Chúng tôi sử dụng các đơn vị quảng cáo kỹ thuật số bên thứ ba (cùng với quảng cáo của họ phục vụ các đối tác công nghệ và mạng lưới hợp tác thông qua các bên độc lập) để pục vụ các tệp tin cookie của bên thứ ba thông qua trang web của chúng tô. Cookie của bên thứ ba cho phép các đơn vị quảng cáo kỹ thuật số bên thứ ba để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi và các trang web khác đã hợp tác với họ để họ có thể cung cấp cho bạn banner quảng cáo, phù hợp với lợi ích cụ thể của bạn. Tuy nhiên, những cooki này không thu thập thông tin của bạn như một cá nhân, chúng tôi cũng không kết hợp thông tin thu thập được qua cookies với thông tin cá nhân khác về bạn.

Thẻ Action

chúng tôi làm việc với những nơi cung cấp dịch vụ thuộc thành phần thứ ba có sử dụng clear GIF (còn gọi là nhãn điểm ảnh (pixel tag), điểm ảnh đơn GIF (single pixel GIF), bảng hiệu web (web beacons) hoặc nhãn thao tác (action tags)). Clear GIF là những hình rất nhỏ mang mã nhận diện độc nhất, có chức năng tương tự như cookies, được dùng để chúng tôi theo dõi việc sử dụng mạng điện toán của người sử dụng. Chúng tôi cũng sử dụng clear GIF để thu thập và sưu tập các chi tiết để chúng tôi có thể điều chỉnh dịch vụ của mình cho phù hợp hơn với quý vị. Clear GIF có thể nhận diện cá nhân sử dụng khi kết hợp với Chi Tiết Cá Nhân đã cho biết trước đây.

Dữ Kiện Về Lượng Sử Dụng: tự động thu thập và duy trì các chi tiết thống kê trong trang web của chúng tôi từ hồ sơ dữ kiện trong trang web về việc sử dụng, tìm kiếm, lưu lượng sử dụng trong mạng, và khối lượng dữ kiện ("Dữ Kiện Về Lượng Sử Dụng"). Những thí dụ đối với Dữ Kiện Về Lượng Sử Dụng bao gồm: tên của doamin, hoặc URL, từ nơi của người vào Internet, số Internet Protocol, loại web browser được sử dụng, những trang web đã vào và ngày giờ vào trang web này. Mục đích chính của chúng tôi khi thu thập Dữ Kiện Về Lượng Sử Dụng là để tối đa hóa tính cách hữu ích cho những người vào trang web của chúng tôi. Dữ Kiện Về Lượng Sử Dụng cũng hữu ích trong việc giúp chúng tôi cải thiện kinh nghiệm chung cho những người sử dụng trang web của chúng tôi. Dữ Kiện Về Lượng Sử Dụng có thể nhận diện những người vào xem khi kết hợp với Chi Tiết Cá Nhân đã cho biết trước đây.

Làm thế nào để kiểm soát các tập tin cookie và quảng cáo đạt mục đích  

Bạn có quyền lựa chọn hay không chấp nhận cookie. Bạn có thể thực hiện quyền này bằng cách sửa đổi hoặc thiết lập các điều khiển trên trình duyệt web của bạn để phản ánh quyền của cookie. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể đăng ký hoặc sử dụng tính năng nhất định của các trang web mà nó buộc trình duyệt web của bạn chấp nhận cookie (ví dụ sản phẩm trong giỏ hàng của bạn). Từ chối cookie cũng có nghĩa là đơn vị quảng cáo kỹ thuật số bên thứ ba của chúng tôi là không thể nắm bắt nhu cầu của bạn hoặc phục vụ bạn với quảng cáo đạt mục tiêu.

 

Để tìm hiểu thông tin về các quyền của mình nhằm kiểm soát các tập tin cookie và quảng cáo đạt mục tiêu, chúng tôi khuyên bạn truy cập trang web sau: www.youronlinechoices.euwww.allaboutcookies.org.

 

 

5. Làm thế nào để truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Bạn có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn và yêu cầu chúng tôi để thêm vào, cập nhật hoặc loại bỏ thông tin này. Ngoài ra, bạn có quyền để hướng dẫn chúng tôi không liên lạc với bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp, thậm chí nếu trước đó bạn đã đồng ý để nhận được điều này.

Bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại, e-mail hoặc thư theo chi tiết sau:

 

Điện thoại: +45 63 43 43 43

 

E-mail: dataprotection@tempursealy.com

 

Mail: DAN-FOAM ApS

 

            Holmelund 43

 

            DK-5560 Aarup

 

            Đan mạch

 

6. Chia sẻ thông tin của bạn

 

Mạng xã hội

 

Chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội để chia sẻ thông tin về các sản phẩm của chúng tôi, đồng thời cung cấp chức năng này để tạo ra lợi ích trong các sản phẩm của chúng tôi trong số các thành viên mạng xã hội của bạn và cho phép bạn chia sẻ các ý kiến và kiến nghị về các sản phẩm của chúng tôi với bạn bè. Chia sẻ thông tin cho cá nhân hoặc phi cá nhân với một mạng xã hội có thể dẫn đến thông tin được thu thập bởi các công ty mạng xã hội được lưu trữ hoặc được công bố. Bạn nên đọc chính sách bảo mật của bất kỳ mạng xã hội nào, thông qua đó bạn chia sẻ thông tin để hiểu điều khoản bảo  mật và sử dụng thông tin của họ.

 

Công ty nhóm

 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn với bất kỳ thành viên khác của nhóm Tempur Sealy nhằm cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu và gửi cho bạn tiếp thị phù hợp với nhu cầu tiếp thị của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn luôn đảm bảo rằng các nhóm Tempur Sealy của công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn phù hợp với chính sách bảo mật này.

 

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi sử dụng các công ty, cá nhân khác để thực hiện các dịch vụ và chức năng nhất định, bao gồm các hoạt động và duy trì trang web của chúng tôi, nhận đơn đặt hàng, cung cấp các gói, gửi qua đường bưu điện và e-mail, quản lý danh sách khách hàng, phân tích dữ liệu, cung cấp tư vấn và hỗ trợ tiếp thị, phân phối các cuộc khảo sát khách hàng, cho phép và xử lý thanh toán, và cung cấp dịch vụ khách hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ phải chỉ truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các dịch vụ hoặc các chức năng cụ thể của họ, và có thể không sử dụng nó cho các mục đích khác. Chúng tôi sẽ luôn luôn đảm bảo rằng họ sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ phù hợp với chính smkjjách bảo mật này và rằng họ thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

 

Chúng tôi cũng làm việc với các đơn vị quảng cáo kỹ thuật số bên thứ ba để phục vụ quảng cáo của công ty chúng tôi trên web. Các bên thứ ba có thể sử dụng các tập tin cookie và các công nghệ khác để thu thập dữ liệu ẩn danh về người dùng và tương tác với quảng cáo hiển thị trên trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem phần tựa đề "Thông tin thu thập được thông qua trang web của chúng tôi" ở trên.

Vì sự bảo vệ cho lợi ích của bạn và chúng tôi.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi chúng tôi tin rằng nó là cần thiết để tuân thủ pháp luật, quy định, lệnh của tòa án, hoặc yêu cầu của chính phủ; để thi hành hoặc áp dụng Điều khoản sử dụng và thỏa thuận khác; hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản, hoặc sự an toàn của Tempur Sealy, khách hàng của chúng tôi hoặc nhân viên của chúng tôi.

 

Chuyển giao kinh doanh

Chúng tôi có thể bán hoặc mua các công ty con hoặc đơn vị kinh doanh. Trong giao dịch này, thông tin khách hàng nói chung là một trong những tài sản kinh doanh chuyển giao, nhưng vẫn tuân theo các cam kết bảo mật trước đây làm cho những khách hàng (trừ khi, tất nhiên, các khách hàng chấp thuận khác). Ngoài ra, trong trường hợp không chắc rằng một nhóm công ty Tempur Sealy hoặc cơ tất cả tài sản của nó được mua lại bởi một bên thứ ba, thông tin khách hàng sẽ là một trong những tài sản chuyển giao cho người mua hàng của bên thứ ba.

 

Chia sẻ

Chính sách của chúng tôi là không chia sẻ tên và gửi thư của bạn địa chỉ với các công ty bên ngoài của nhóm Tempur Sealy cho mục đích tiếp thị.

 

7. Chuyển quốc tế

 

Nhóm các công ty của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích được trình bày trong chính sách bảo mật này thuộc vùng lãnh thổ nằm bên ngoài của Khu vực Kinh tế châu Âu (bao gồm cả ở Hoa Kỳ).

 

Trong khi vùng lãnh thổ bên ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu ( "EEA") không thể cung cấp cùng một tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu theo pháp luật như những người thuộc EEA, chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn phù hợp với những mô tả trong chính sách bảo mật này.

 

Tempur Sealy tuân thủ  quy định của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng, lưu giữ thông tin cá nhân từ các nước thành viên Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ. Tempur Sealy đã xác nhận rằng nó tuân thủ các nguyên tắc bảo mật an toàn.  Để tìm hiểu thêm và xem chứng nhận Tempur Sealy, vui lòng truy cập www.export.gov/safeharbor/

 

8. Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái về việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc mua hàng trực tiếp từ chúng tôi, và chúng tôi cam kết bảo vệ các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Hệ thống an ninh của chúng tôi bao gồm các giao thức để xác thực người dùng và hạn chế truy cập. Nếu chúng tôi truyền tải thông tin cá nhân trên các mạng công cộng hoặc không dây, dữ liệu sẽ được mã hóa.

 

Quyền riêng tư của trẻ em

 

Chúng tôi không cố ý bán hàng hóa,thu thập thông tin cá nhân, hoặc quảng cáo trực tiếp đối với người dưới 18 tuổi.

 

10. Liên kết đến các trang web bên ngoài

 

Nếu bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi liên kết với các website khác, những trang web không hoạt động theo chính sách bảo mật này. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các báo cáo bảo mật được đăng trên những trang web khác để hiểu thủ tục để thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.

 

11. Thay đổi chính sách này

 

Chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi chính sách này trong tương lai. Chúng tôi sẽ đăng  chính sách bảo mật ngay khi nó được cập nhật và chúng tôi khuyên bạn nên xem lại trang này thường xuyên để giữ cho thông tin của thực tiễn bảo mật hiện tại của chúng tôi. Bất kỳ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn sẽ vẫn chịu sự cam kết bảo mật cho bạn tại thời điểm thu tiền của nó.

 

12. Làm thế nào để liên lạc với chúng tôi

 

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc tính riêng tư và bảo mật thông tin của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách sau đây:

 

Điện thoại: +45 63 43 43 43

 

E-mail: dataprotection@tempursealy.com

 

Mail: DAN-FOAM ApS

 

            Holmelund 43

 

            DK-5560 Aarup

 

            Đan mạch

Thử các sản phẩm TEMPUR® tại cửa hàng